วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

'ธรรมนูญหัวDoor

'ธรรมนวยหัวคูณ
'ธรรมนูญโคตรหัวพ่อ
'ธรรมนูญหัวDoor
คสช.หัว คู...อวย

http://goo.gl/Qw0YQu
'ธรรมนูญ, หัวDoor

'ธรรมนูญหัวDoor


เป่านกหวีด ปริ๊ดปริ๊ด
ปิดหีบคูหาเลือกตั้ง
ปฏิลาก ปฏิรั้ง
ถอยหลังเทือกหลอกถอกลึงค์

หำหมอยหอยหวีแตรด
แรดเร้นเอ็นส่ายสองสลึง
ธิปไตยตากแดดแตรดดึง
แดดตรึงดึงตู่สวมตอ

'ธรรมนวยหัวคูณ
'ธรรมนูญโคตรหัวพ่อ
'ธรรมนูญหัวDoor
คสช.หัว คู...อวย

samunchon khonsamun
สามัญชน 26 เมษายน 2558
http://goo.gl/Qw0YQu

'ธรรมนูญ, หัวDoor, #'ธรรมนูญ, #หัวDoor