วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ

พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ
ภาพที่ 1

กลอน บทกวี พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ โดย wannaprasart blog ...รู้สึก...แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน...ซึมซับ สู่ตับไต ไหลรินสู่ รูทวาร
Except for These Chains Artist/Photographer: Pacific Press


โอ้ สิบสี่ ตุลาคม ตรมตูข้าฯ
บรรดาเสียง ล้วนเดียงสา บรรดาสม
ไร้สำเนียง ไร้เสียงนำ พร่ำชื่นชม
ตุลาคม ตุลาข้าฯ ตุลาใคร...?

ฮา ตลก หก ตุลา ไม่ ตา หลก
สกปรก ยกความเท็จ สำเร็จใคร่
ตุลาคม ตุลาข้าฯ มาใส่ไคร้
มาใส่ใข่ มาใส่ข้าฯ ว่าเป็นคอมฯ

พฤษภา ปีสามห้า อุตสาห์ห้าม
ดินสั่งปราบ ฟ้าทรงปราม เลิกตั้งป้อม
ม็อบมือถือ ม็อบหมดถ่าน ทหารยอม
ม็อบมือจริง ม็อบมือปลอม ยอมเลิกลา

ภาพที่ 2
กลอน บทกวี พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ โดย wannaprasart blog "...รู้สึก...แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน...ซึมซับ สู่ตับไต ไหลรินสู่ รูทวาร"
A man praying.Artist/Photographer: Stan Myers
เจ็ดตุลา น้ำตาเล็ด ม็อบเตร็ดเตร่
ตุหลัดตุเหล่ เรรวน จวนหมดท่า
ใครอยู่หนุน คุณอยู่ไหน ใครอ่อนล้า
แก๊สน้ำตา ขาหายไป ใครให้ปา

สิบเมษา พฤษภา ปีห้าสาม
ม็อบโหดห่าม รัฐโหดให้ ใครสั่งฆ่า
ไพร่ล่วงดับ อำมาตย์เห็น ฟ้าเย็นชา
ใครสั่งยิง ใครสั่งฆ่า หมาตัวใด

พฤษภา ตุลาคม ตรมตูข้าฯ
ฟ้าเงียบเฉย ฟ้าเย็นชา ฟ้ารู้ไหม
ขอพระองค์ ทรงปลอบปลุก ทุกหัวใจ
ขอคนไทย หยุดหยามเหยียด เกลียดชังกัน

wannaprasart blog
8 ตุลาคม 2555

สดุดี 72

02 เพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ ด้วยความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรม

03 ให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขสำหรับประชาชน และเนินเขา โดยความชอบธรรม

04 ขอท่านสู้คดีของคนยากจนแห่งประชาชน ให้การช่วยกู้แก่ลูกหลานของคนขัดสน และขยี้ผู้บีบบังคับ

05 ขอให้ท่านดำรงชีวิตตราบที่ดวงอาทิตย์คงอยู่ตราบเท่าดวงจันทร์ ตลอดชาติพันธุ์