วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 1

ภาพที่ 1

ดู บ้าน แม่ เที่ยง Ban Mae Thiang ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

บ้านบางปลาม้า 3 หอดูโจร ภาค 1
1
จากบางใหญ่ เส้นวงแหวน ตะวันตก
ไม่ วน วก ตื่น ตก ใจ ให้ เร็ว รี่
แยกซ้ายทาง บางบัวทอง สุพรรณบุรี
เส้นทางหลวง ช่วงตรงนี้ ดีเช่นเดิม
2
บางบัวทอง สุพรรณบุรี สาม สี่ ศูนย์
ถนนปูน คอ-นก-รีต คอนกรีตเสริม
เริ่มตั้งแต่ บางปลาม้า ใครมาเติม
ใครมาเพิ่ม เสริมเลนคู่ ไม่รู้ใคร
3
บางปลาม้า มาตอนนี้ เท่าที่เห็น
ไม่อยากเป็น เหมือนจังหวัด เช่นหาดใหญ่
นายกปู แค่พูดผิด คิดพูดไป
บางปลาม้า ถ้าเป็นได้ คงได้เป็น
ภาพที่ 2
ภาพจาก chomthai ชมลม ชมไทย ไปสุพรรณผ่านบางปลาม้าแวะเก้าห้องขึ้นหอดูโจร กลอน บทกวี
chomthai
ไปสุพรรณผ่านบางปลาม้าแวะเก้าห้องขึ้นหอดูโจร
4
ถึงบาง'ม้า มาแยกซ้าย ไปเก้าห้อง
ถึงที่หมาย สายตามอง สองตาเหม่น
สะพานข้าม คอ-นก-รีต น้ำไหลเย็น
ฝั่งที่เห็น วัดสวนหงส์ ลงท้ายวัด
5
ขับเรื่อยไป เจอสาย สาม สาม ห้า หนึ่ง
ขับมาถึง ดูซ้าย ขวา อย่าข้องขัด
ขับมาถึง ดูขวา ซ้าย ป้ายบอกชัด
หลงไปซ้าย ได้เลาะลัด ถึงบางเลน
6
ถึงแล้วเหรอ เจอสายสาม สาม ห้า หนึ่ง
ขับมาถึง ดูซ้าย ขวา อย่าทำเล่น
ขับมาถึง ดูขวา ซ้าย ใจเย็นเย็น
หากไปขวา เก้าห้องเห็น เด่นแต่ไกล

wannaprasart blog
13 ตุลาคม 2555
logo wannaprasart blog