วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรือยาวเหลืองแดง

ภาพที่ 1
เรือลำนั้น เรือลำนี้ แค่ สี ต่าง บ้างอยู่กลาง บ้างอยู่หว่าง ข้างเข้าถู  ล ง ลำ นั้ น ...ขึ้ น ลำ นี้ ...ชี วี กู... เหลืองลุกไล่ แดงลุกสู้ ต่างสิ้นแรง
สวนหงส์ 53
ประเภทเรือยาวไม่เกิน 30 ฝีพาย ข อันดับ 1 ย่าบุญโฮม จ.อุบลราชธานี
1
เรือลำนั้น เรือลำนี้ แค่ สี ต่าง
บ้างอยู่กลาง บ้างอยู่หว่าง ข้างเข้าถู
ล ง ลำ นั้ น ...ขึ้ น ลำ นี้ ...ชี วี กู...
เหลืองลุกไล่ แดงลุกสู้ ต่างสิ้นแรง
2
เรือตั้งลำ เจตจำนงค์ หมายตรงหน้า
เหลืองวิ่งแซง แดงปาดหน้า ปัดขาแข้ง
บ้างก็เหลือง บ้างดำด่าง บ้างก็แดง
บ้างก็แบ่ง บ้างก็เบื่อ ใบ้ บ้า บอ
3
"ต่างก็คน ทนเพียงข้าฯ ทำเพื่อใคร"
ต่างก็ไทย ใครแบ่งข้าฯ มาแบ่งพ่อ
ลูกก็ไทย หลานก็ไทย พ่อไม่พอ
ใยมาแย่ง แบ่งโคตรพ่อ กันทำไม
4
เรือลำนั้น เรือลำนี้ แค่ สี ต่าง
บ้างอยู่กลาง บ้างอยู่หว่าง สีข้างไหม้
คนเคยเหลือง เลิกเคืองแดง แค้นเคืองใด
แล้วทำไม ใยแดงเหลือง ไม่เลิกลา

ภาพที่ 2
การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่5  ประจำปี 2549 สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่5 ประจำปี 2549
สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
5
เรือตั้งลำ เจตจำนงค์ หมายตรงหน้า
ลำนาวา พากันไป ทางไหนหวา..?!!
ผืนแดง ขาว น้ำเงินพลิ้ว ปลิวไปมา
รวมเป็นชาติ ศาสนา สถาบัน
6
"ต่างก็คน ทนเพียงข้าฯ ทำเพื่อใคร"
ต่างก็ไทย ใยต้องทน จนสุดกลั้น
เหลืองจะยุ แดงจะแหย่ ช่าง! แม่มัน
สีต่างกัน ไม่กั้นกลาง หว่าง มึง กู...

wannaprasart blog
22 ตุลาคม 2555
Website RankingWebsite Ranking