วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After
THAILAND: Yingluck Shinawatra 
fah din sin pon

lueak tung yung sueak ja thueak tung
yoo wang yung sueak ja lueak kang
fah din sin pon mod hon tang
jai klang wang nai jai klang mob

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 4 January 2014
http://goo.gl/bH4bjm

Asia, AsiaWatch, Before After, People, Shinawatra, THAILAND, Wall Street, Watch, Yingluck, ชินวัตร, ฟ้า ดิน สิ้น พ้น, ยิ่งลักษณ์,ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After


fah din sin pon

lueak tung yung sueak ja thueak tung
yoo wang yung sueak ja lueak kang
fah din sin pon mod hon tang

jai klang wang nai jai klang mob

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น

เลือกตั้ง ยังเสือก จะเทือกตั้ง
อยู่วัง ยังเสือก จะเลือกข้าง
ฟ้าดิน สิ้นพ้น หมดหนทาง
ใจกลาง วังใน ใจกลางม็อบ

samunchon khonsamun
สามัญชน 4 มกราคม 2557
http://goo.gl/bH4bjm

Asia, AsiaWatch, Before After, People, Shinawatra, THAILAND, Wall Street, Watch, Yingluck, ชินวัตร, ฟ้า ดิน สิ้น พ้น, ยิ่งลักษณ์,

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร People to Watch in Asia in 2014
ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After
YouTube:
Facebook:

The Wall Street Journal
Thailand’s prime minister 
ภาพที่ 1

The Wall Street Journal Tuesday, December 31, 2013
People to Watch in Asia in 2014
ภาพที่ 2

Thailand’s prime minister
Yingluck Shinawatra 
ภาพที่ 3

Thailand’s prime minister is still struggling to escape the shadow cast by her billionaire brother, ousted leader Thaksin Shinawatra.
THAILAND: Yingluck Shinawatra 
ภาพที่ 4

Protesters are now attempting to remove her as well, by preventing a Feb. 2 election from being carried out
THAILAND: Yingluck Shinawatra 
ภาพที่ 5

—as Thailand’s politicized army waits in the wings. Her fate could determine whether the country's battered democracy survives.
THAILAND: Yingluck Shinawatra 
ภาพที่ 6

(Narong Sangnak/European Pressphoto Agency)
THAILAND: Yingluck Shinawatra 
ภาพที่ 7

People to Watch in Asia in 2014
Before After 
ภาพที่ 8

ฟ้า ดิน สิ้น พ้น Before After

Thai PM returns to Bangkok as protest showdown looms

PUBLISHED
01/01/2014 | 11:20
ภาพที่ 9