วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

นายก เชิญชวนเลือกตั้ง

Yingluck Shinawatra
นายก เชิญชวนเลือกตั้ง
อยากจะถือโอกาสนี้ชี้ชวนสื่อ
โอกาสคือสื่อมวลชนทุกภาคส่วน
เปิดพื้นที่รณรงค์ตามสมควร
ร่วมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ 2 กุมภา

ลิงค์ย่อ :
http://goo.gl/ZWIhpb

นายก เชิญชวนเลือกตั้ง


อยากจะถือโอกาสนี้ชี้ชวนสื่อ
โอกาสคือสื่อมวลชนทุกภาคส่วน
เปิดพื้นที่รณรงค์ตามสมควร
ร่วมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ 2 กุมภา

เป็นส่วนหนึ่งได้ร่วมกันบรรยากาศ
ให้คนไทยทั้งชาติร่วมเดินหน้า
ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหนาตา
มาในนาม ประชาธิปไตย

อันประชาธิปไตยไม่ย้อนแย้ง
ไม่ปลุกเร้าเหลืองแดงรุนแรงได้
หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งของคนไทย
เดินก้าวไปเข้าคูหาเลือกกาเบอร์

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 30 มกราคม '57
http://goo.gl/ZWIhpb

Yingluck Shinawatra
"อยากถือโอกาสนี้เชิญชวนสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนได้เปิดพื้นที่การรณรงค์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เราจะได้ร่วมกันที่จะให้คนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมีทางออกในการเดินหน้าของประเทศและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งอันจะก่อให้เกิดความรุนแรง"

pouyingluck_shin

Yingluck Shinawatra ‏@PouYingluck
"อยากถือโอกาสนี้เชิญชวนสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนได้เปิดพื้นที่การรณรงค์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง… http://instagram.com/p/jwKR4kEKa6/
Website RankingWebsite Ranking