วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมนู สู้ สู้ _ Yingluck Shinawatra

เมนู สู้ สู้ _ Yingluck Shinawatra
เมนู สู้ สู้ _ Yingluck Shinawatra

ปูปลูกเห็ด ดอกบานดู ปูเก็บเห็ด
เมนูเด็ด ยำเห็ดเผ็ด รัฐประหาร
ผักสวนครัว รั้วเด็ดกิน เผด็จการ
ส่วนของหวาน ข้าวปั้นตู่ หางกะทิ

http://goo.gl/ndp1IZ
เมนู สู้ สู้, Yingluck, Shinawatra

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กลับมาถึงกรุงเทพฯแล้วนะคะ... _ Yingluck Shinawatra

กลับมาถึงกรุงเทพฯแล้วนะคะ... _ Yingluck Shinawatra
กลับมาถึงกรุงเทพฯแล้วนะคะ... _ Yingluck Shinawatra
แกงเห็ดเผาะข้าวเหนียวนุ่มพร้อมขนม
ข้าวโพดต้ม 'หนมฝักบัว ปลูกริมหนอง
จากยางตลาด มาเชียงยืน เยี่ยมพี่น้อง
แล้ว เยี้อง ย่อง ลอง รส ลิ้ม ชิม กาแฟ

http://goo.gl/9YjUr9
ถึงกรุงเทพฯ, Yingluck Shinawatra,

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[การประชุมผู้นำเอเชีย] ทักษิณ " ผมต้องการสร้างประชาธิปไตยที่ยอดเยี่ยม "


[아시안리더십콘퍼런스]탁신 "泰國에 멋진 민주주의 만들고 싶다"
[การประชุมผู้นำเอเชีย] - ทักษิณ "泰國ต้องการที่จะทำให้ประชาธิปไตยที่ยอดเยี่ยม"

เรา คือ ที่ประเทศไทยเนี่ย ก็ เป็นอะไรที่ ...(เซ็นเซ่อร์)

ตราบใดที่เขายังปล่อยให้ทำงาน ก็ยังมีอำนาจ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้ทำงาน ก็ไม่มีอำนาจ
.......
นะฮะ..เพราะว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกองคมนตรีทั้งหลายเนี่ย
ก็เที่่ยวนี้ การ..แล้วก็ ทหารเนี่ยก็จะ ฟังทางองคมนตรี
เพราะตอนที่เรา เขาไม่ต้องการให้เราอยู่เนี่ย เขาก็ให้สุเทพออกมา
และมีทหารเข้ามาช่วย และก็มีพวกบางคนมาจากในวังมาช่วย
ซึ่งก็เป็น “palace circle” เป็น circle

http://goo.gl/lTVWA9
ทักษิณ, สัมภาษณ์, เกาหลี, องคมนตรี, สุเทพ, รัฐประหาร

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลับ ลวง พราง _ นัน ณิชชนันทน์

20 พฤษภาคม 2015 เวลา 9:20 น. ·

Go to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)
ซ้ายสวมนาฬิกา
แขนข้างขวาหนีบกระเป๋า
PEACE TV ย่องเบา
แอบย่องเข้า กสม.

http://goo.gl/K1cSzh
ลับ ลวง พราง, นัน ณิชชนันทน์, กสม.

ตุ ลา กู

ตุ ลา กู
เพจ Phattita Cheraiem (ขอบคุณภาพจากเพจคุณคำเกิ่งเจ้าเก่าค่ะ)

จำนำข้าว จี ทู จี มี ปัญ หา
คู่สัญญา ชา อู่ อู้ ปู อ่ำ อ้ำ
ปปช. ป๋าปราบชิน ปูชอกช้ำ
ตุ ลา กรรม ตุ ลา กู ตุลาการ

http://goo.gl/Fmtah5
ตุ ลา กู

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกรัฐสภา


รัฐสภาไทย Thai National Assembly
บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกรัฐสภา

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------------------------------

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีให้ถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ออกจากตำแหน่ง

เรื่องด่วน
๑. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
- การรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๖ วรรคสอง)

http://goo.gl/iufNLC
บันทึก, การประชุม, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘, ตึกรัฐสภา

News Hour ช่วงที่4 “วิชา” เปิดคดีถอดถอน “บุญทรง-ภูมิ-มนัส” ยันจีทูจีเก๊ แฉลามถึงมันสำปะหลังNews Hour ช่วงที่4 “วิชา” เปิดคดีถอดถอน
“บุญทรง-ภูมิ-มนัส” ยันจีทูจีเก๊ แฉลามถึงมันสำปะหลัง

เผยแพร่เมื่อ 23 เม.ย. 2015
2015/04/23
News Hour ช่วงที่4 “วิชา” เปิดคดีถอดถอน “บุญทรง-ภูมิ-มนัส” ยันจีทูจีเก๊ แฉลามถึงมันสำปะหลัง

Official Website : http://www.manager.co.th
https://www.facebook.com/ASTV.manager...
https://twitter.com/ASTVManager
https://plus.google.com/+manageronline

News Hour ช่วงที่1 ป.ป.ช.เชือด “บุญทรง” และชาวคณะ จีทูจีเก๊จำนำข้าวNews Hour ช่วงที่1 ป.ป.ช.เชือด “บุญทรง”
และชาวคณะ จีทูจีเก๊จำนำข้าว

เผยแพร่เมื่อ 20 ม.ค. 2015
2015/01/20
News Hour ช่วงที่1 ป.ป.ช.เชือด “บุญทรง” และชาวคณะ จีทูจีเก๊จำนำข้าว

Official Website : http://www.manager.co.th
https://www.facebook.com/ASTV.manager...
https://twitter.com/ASTVManager
https://plus.google.com/+manageronline

News Hour, ป.ป.ช.เชือด, บุญทรง, จีทูจีเก๊, จำนำข้าว

"วิชา"แถลงปิดคดีโกงข้าว ย้ำจีทูจีลวงโลก ลวงรัฐ หลอกประชาชน ยันสมคบ บ.เอกชน ขณะที่"บุญทรง-ภูมิ"โต้ไม่ได้โกง ยันทำหน้าที่ถูกต้อง

"วิชา"แถลงปิดคดีโกงข้าว ย้ำจีทูจีลวงโลก ลวงรัฐ หลอกประชาชน ยันสมคบ บ.เอกชน ขณะที่"บุญทรง-ภูมิ"โต้ไม่ได้โกง ยันทำหน้าที่ถูกต้อง - See more at:
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/645866#sthash.npvjSnGV.dpuf

'วิชา'แถลงปิดคดีขายข้าวจีทูจีลวงโลก 'บุญทรง-ภูมิ'โต้ไม่โกง
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่ 07 พฤษภาคม 2558, 13:45

http://goo.gl/46Xoom
พรเพชร วิชิตชลชัย,วิชา มหาคุณ,บุญทรง เตริยาภิรมย์,ภูมิ สาระผล

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อึ่งอ่าง คางคก _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV

Champ Isra Jung 4 พฤษภาคม 2015· · กับ Chutima Kumarn
Chutima Kumarn : เดือดร้อนนกพิราบ...เสรีภาพที่ทาบทา...รู้เห็นความเป็นมา...เจ้าของกะลา คือใคร
เดือดร้อนนกพิราบ
เสรีภาพที่ทาบทา
รู้เห็นความเป็นมา
เจ้าของกะลา คือใคร

http://goo.gl/vsNVa7
คางคก, อึ่งอ่าง, เปลี่ยนแปลง, PEACE TV

จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV

จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV
จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV

เสรีเพียงสีเหล่
ศุกร์ทำเท่ทุกหัวค่ำ
เมื่อหัวยังระยำ
หางยิ่งย้ำระยำอัปรีย์

http://goo.gl/Gve0H4
จอดำ, ใจดำ, เปลี่ยนแปลง, PEACE TV

เพลง บินต่อไป _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TVก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้

สั่งปิดทีวี อย่างมีเงื่อนงำ
ก้าวย่างแห่งความบอบช้ำ
เมื่อยุติธรรมหายไป

http://goo.gl/PpL37y
เพลง, บินต่อไป, เปลี่ยนแปลง, PEACE TV

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ถอดเทป _ รายการ-มองไกล-วันที่-18-เมษายน-2558.pdf

 Jatuporn Prompan - จตุพร พรหมพันธุ์
ถอดเทป _ รายการ-มองไกล-วันที่-18-เมษายน-2558.pdf

Jatuporn Prompan - จตุพร พรหมพันธุ์

PEACE TV
จากคำถอดเทปรายการ "มองไกล" เมื่อวันที่18เมษายน2558
คณะกรรมการกสท.ระบุว่า เป็นปัญหากระทบความมั่นคงจำเป็นต้องพิจารณาฉุกเฉิน มีมติเพิกถอนใบอนุญาติการออกอากาศของช่อง PEACE TV
http://upload.siamza.com/1915057

http://goo.gl/CTEtK8
ถอดเทป, มองไกล
#ถอดเทป #มองไกล

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แถลงข่าว พีชทีวี 1-5-2015 _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV

แถลงข่าว พีชทีวี 1-5-2015
พบกับรายการถ่ายทอดสด แถลงข่าวสถานีโทรทัศน์พีซทีวี ผ่านทาง YouTube Channel อีกสักครู่ !!

http://goo.gl/M07KfN
แถลงข่าว, พีชทีวี, เปลี่ยนแปลง, PEACE TV,
#แถลงข่าว #พีชทีวี #เปลี่ยนแปลง #PEACE TV