วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV

จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV
จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV

เสรีเพียงสีเหล่
ศุกร์ทำเท่ทุกหัวค่ำ
เมื่อหัวยังระยำ
หางยิ่งย้ำระยำอัปรีย์

http://goo.gl/Gve0H4
จอดำ, ใจดำ, เปลี่ยนแปลง, PEACE TV

จอดำสู้ใจดำ


ทีวีเสรีภาพ
ทีเราทราบ พีชทีวี
ปิดยาวในคราวนี้
เริ่มพอดีวันแรงงาน

จอดำเราทำใจ
เสรีไหว ไม่สะท้าน
มานะอหังการ
หาญกล้าอยู่สู้ ใจดำ

@Chutima Kumarn

เสรีเพียงสีเหล่
ศุกร์ทำเท่ทุกหัวค่ำ
เมื่อหัวยังระยำ
หางยิ่งย้ำระยำอัปรีย์

samunchon khonsamun
สามัญชน 5 พฤษภาคม 2558

http://goo.gl/Gve0H4
#จอดำ #ใจดำ #เปลี่ยนแปลง #PEACE TV

Chutima Kumarn
4 พฤษภาคม 2015 เวลา 21:59 น. ·

ดูบน Instagram

ฝันถึงสันติภาพอาบดวงตะวัน ผู้คนแบ่งปัน ความรักความห่วงใย แผ่นฟ้าแผ่นดิน แม้ไกลกันแค่ไหน ความรักจะเชื่อมใจ ให้...ประชาชน —

จอดำสู้ใจดำ _ เปลี่ยนแปลงไปกับ PEACE TV