วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก


ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
iFreedomTV ประท้วงประยุทธ์ที่นิวยอร์ค
สนับสนุนโดย Red USA.

http://goo.gl/8dmPvr
ประท้วงประยุทธ์NY, คลิปแรก
ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 1

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 2

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 3

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 4

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 5

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 6

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 7

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 8

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 9

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 10

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 11

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 12

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 13

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 14

ประท้วงประยุทธ์NY คลิปแรก
ภาพที่ 15