วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
» นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงใน Interactive Dialogue UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda หัวข้อที่ 1 Ending Poverty and Hunger »

http://goo.gl/vCa4M4
Prayuth Chan-ocha, Thailand, Interactive, Dialogue, Ending, Poverty, Hunger


Prayuth Chan-ocha (Thailand),
Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"

คลังภาพ
Home Home » การบริหารราชการ » นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงใน Interactive Dialogue UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda หัวข้อที่ 1 Ending Poverty and Hunger

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 1

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 2

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 3

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 4

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 5

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 6

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 7

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 8

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 9

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 10

Prayuth Chan-ocha (Thailand), Interactive Dialogue 1 "Ending Poverty and Hunger"
ภาพที่ 11