วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 2

Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York on 26 September 2015 Part 2
Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York
on 26 September 2015 Part 2

http://goo.gl/7xGcVy
New York, Prayuth Chan-ocha, Protesting, UN,Protesting Prayuth Chan-ocha at the UN, New York
on 26 September 2015 Part 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14