วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ทรง _ Yingluck Shinawatra

ทรง _  Yingluck Shinawatra
เพิ่มคำอธิบายภาพ
ตู่ ทรงกระบอก ถอกเท่ากระด้ง...ปู ทรง เดฟ สกินนี่...
ตู่ ทรงกระบอกย้วย ร้องยี้...ปู ทรงดูดี มีทรวดทรง

http://goo.gl/HfuL7n
ทรง, Yingluck Shinawatra

ทรง


Yingluck Shinawatra

ตู่ ทรงกระบอก ถอกเท่ากระด้ง
ปู ทรง เดฟ สกินนี่
ตู่ ทรงกระบอกย้วย ร้องยี้
ปู ทรงดูดี มีทรวดทรง

samunchon khonsamun
21 กันยายน 2558
http://goo.gl/HfuL7n

ทรง, Yingluck Shinawatra


ทรง.ตู่ ทรงกระบอก ถอกเท่ากระด้งปู ทรง เดฟ สกินนี่ ตู่ ทรงกระบอกย้วย ร้องยี้ปู ทรงดูดี มีทรวดทรง.samunchon khonsamun21 กันยายน 2558http://goo.gl/HfuL7n.ทรง, Yingluck Shinawatra.
Posted by Samunchon Chonsamun on 21 กันยายน 2015