วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

พัน คำกอง -กงลี่ รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514

พัน คำกอง -กงลี่ รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514

พัน คำกอง

เห็น เราก็เห็นกันอยู่
รู้ เรารับรู้เหมือนกัน
บิดเบือน จะบิดเบือนได้สักกี่วัน
ตายจริงใช่ความฝัน อย่างเช่น นายพัน คำกอง
http://goo.gl/Hrjdax
#10เมษายน #กงลี่ #ครบรอบ4ปี #พันคำกอง #รำลึกวีรชน #อาเล็ก #โชคร่มพฤกษ์
10 เมษายน, กงลี่, ครบรอบ 4ปี, พัน คำกอง, รำลึกวีรชน, อาเล็ก, โชคร่มพฤกษ์

พัน คำกอง -กงลี่
รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514


พัน คำกอง


คำร้อง - ทำนอง
อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์
ขับร้อง - กงลี่

เห็น เราก็เห็นกันอยู่
รู้ เรารับรู้เหมือนกัน
บิดเบือน จะบิดเบือนได้สักกี่วัน
ตายจริงใช่ความฝัน อย่างเช่น นายพัน คำกอง

ชื่อนี้ช่างมีมนต์ขลัง
ปลุกเร้าพลังการต่อสู้
เปิดให้ชาวโลก รับรู้
ไขกลอนประตู มูลฟ้อง

ชื่อนี้ช่างมีมนต์ขลัง
เปรียบได้เช่นดังคำเรียกร้อง
เป็นร้อยเป็นพันคำ วางกอง
ปลิวลอยละล่องทั่วปฐพี

ฟ้า ฟ้าก็ยังเห็นอยู่
ดิน ดินเจ้าเอ๋ยรู้ดี
เปิดออกแล้วเชิญชาวโลกมาดูซี
เหยื่อกระสุนคนนี้เขาชื่อนายพัน คำกอง
**
เขาชื่อพัน คำกอง
เขาคือพี่น้องร่วมชาติ
อ้างลูกหลง กระสุนสาด
ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขา
**
เขาชื่อพัน คำกอง
เขาคือพี่น้องของเรา
ยโสธรเคยเนา
จารึกนายพัน คำกอง

[ซ้ำ] **

http://goo.gl/Hrjdax

#10เมษายน #กงลี่ #ครบรอบ4ปี #พันคำกอง #รำลึกวีรชน #อาเล็ก #โชคร่มพฤกษ์
10 เมษายน, กงลี่, ครบรอบ 4ปี, พัน คำกอง, รำลึกวีรชน, อาเล็ก, โชคร่มพฤกษ์

พัน คำกอง -กงลี่ รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514
พัน คำกอง คำร้อง - ทำนอง อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ ขับร้อง - กงลี่

พัน คำกอง -กงลี่ รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514
กงลี่ ศิลปินเพลงไพร่ คนเสื้อแดง

พัน คำกอง -กงลี่ รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514
พัน คำกอง -กงลี่ รำลึกวีรชน 10 เมษายน ครบรอบ 4ปี- 10-4-2514