วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

ใคร? บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ - Samunchon Khonsamun สามัญชน

รถคันแรกคืนเงินดาวน์ยาวเงินผ่อน จราจรแน่นขนัด คนขัดขวาง รถไฟฟ้ามาให้เห็นเป็นแนวทาง เอาค้อนขว้างจนรางร่อนค้อนของใคร?
ใคร? บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ - Samunchon Khonsamun สามัญชน


ใคร?


รถคันแรกคืนเงินดาวน์ยาวเงินผ่อน
จราจรแน่นขนัด คนขัดขวาง
รถไฟฟ้ามาให้เห็นเป็นแนวทาง
เอาค้อนขว้างจนรางร่อนค้อนของใคร?

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/cd6c1f


Status Sujit Wongthes
Status Sujit Wongthes


ใคร?มติชน วันอาทิตย์
13 เมษายน 2557

ไดโนเสาร์ หนุนรถยนต์ปล้นรถไฟ
ถนนไล่ ระบบราง แล้วสังหาร
จนเลยเถิด เปิดเปิง สำเริงสำราญ
ศพสงกรานต์กองกลบระบบราง

สุจิตต์ วงษ์เทศ
11 เม.ย. 2557
13.45

รถคันแรกคืนเงินดาวน์ยาวเงินผ่อน
จราจรแน่นขนัด คนขัดขวาง
รถไฟฟ้ามาให้เห็นเป็นแนวทาง
เอาค้อนขว้างจนรางร่อนค้อนของใคร?

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 13 เมษายน '57
http://goo.gl/cd6c1f

ใคร? บทกวี สุจิตต์ วงษ์เทศ - Samunchon Khonsamun สามัญชน
ไดโนเสาร์ หนุนรถยนต์ปล้นรถไฟ
ถนนไล่ ระบบราง แล้วสังหาร
จนเลยเถิด เปิดเปิง สำเริงสำราญ
ศพสงกรานต์กองกลบระบบราง

สุจิตต์ วงษ์เทศ