วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดร.ทักษิณ Dr.Thaksin Acoustic - nanny_doc

ดร.ทักษิณ Dr.Thaksin Acoustic - nanny_doc
ดร.ทักษิณ Dr.Thaksin Acoustic - nanny_doc

คนมี เขามอง เป็นชน ชั้นต่ำ

หมดความ สำคัญ ช่างน่าอาย

พอมี ผู้นำ ให้ความ สำคัญ
เราจึง รักกัน ไม่ห่างหาย

http://goo.gl/WMyP44
Acoustic, nanny, Thaksin, ทักษิณ,2 Music Playlists
ดร ทักษิณAcoustic - nanny_doc
ดร.ทักษิณ

ดร.ทักษิณ
nanny doc Lyrics

ชาวไร่ ชาวนา พึ่งพา ช่วยกัน
ความจน ต่ำชั้น ด้อยความหมาย

คนมี เขามอง เป็นชน ชั้นต่ำ
หมดความ สำคัญ ช่างน่าอาย

พอมี ผู้นำ ให้ความ สำคัญ
เราจึง รักกัน ไม่ห่างหาย

จับมือ เราจะเดิน ไปพร้อมกัน
เราแบ่งปัน ช่วยสังคม
สร้างประชา ธิปไตย ด้วยความศรัทธา

ดร.ทักษิณ มี จุดหมาย
บรรเทา ทุกข์ทรมาน คนบ้านเรา
ดร.ทักษิณ คือ ร่มเงา
ป่วยไข้บรรเทาเยียวยาความจนให้คนไทย

เหมือนสาย สัญญา เรามา ร่วมกัน
มีคืน และวัน ไม่เสื่อมคลาย

คนดี ถูกย่ำยี ให้ทุกข์ทน
เพราะคนจน ต้องสู้ทน ไม่ยอมพ่าย

ด้วยแรงใจ พี่น้องไทย มากมายศรัทธา
เป็นแรงใจ สู้ผองภัย เพื่อปวงประชา

ดร.ทักษิณ มี จุดหมาย
บรรเทา ทุกข์ทรมาน คนบ้านเรา
ดร.ทักษิณ คือ ร่มเงา
ป่วยไข้บรรเทาเยียวยาความจนให้คนไทย

ดร.ทักษิณ ... ...
บรรเทา ทุกข์ทรมาน คนบ้านเรา

นายก คนดี ของเรา
สิ่งของบรรเทา เยียวยา ให้กันและกัน

ดร.ทักษิณ คือ ร่มเงา
ป่วยไข้บรรเทาเยียวยาความจนให้คนไทย

nanny doc Lyrics
ดร.ทักษิณ
http://goo.gl/03VPAa

ดร.ทักษิณ Dr.Thaksin Acoustic - nanny_doc
samunchon blogspot
http://goo.gl/WMyP44

ดร ทักษิณ Acoustic - nanny_doc
http://www.youtube.com/watch?v=a4yrv1LKi2U

ศิลปิน nanny_doc
ดร.ทักษิณ Dr.Thaksin

: The Zombie
ทักษิณ ชินวัตร คนดีของแผ่นดิน !! : The Zombie