วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เสรีชน serichon - nanny_doc

เสรีชน serichon - nanny_doc
เสรีชน serichon - nanny_doc

แต่กรรมคงบันดาลกับการเป็นเกมส์
ทรุดโทรมให้เจ็บ เกินที่อดทน

ก็ดีจนเกินคน ต้องทนมองดูเขาทำลาย
เจ็บช้ำจนวันตาย

เธอ สุข ทุกข์ เพียงใด
ภายในใจฉัน ชื่นชมเพียงเธอ
เธอ คิด เรื่องใด
ฉันยังคงมั่นใจ เธอ...

http://goo.gl/h0KYEu
nanny, serichon, เสรีชน,2 Music Playlists เสรีชน serichon ทีีนี่..เสรีชน serichon

เสรีชน serichon
nanny_doc

ผ่านไปเพียงวันๆ ไม่เคยฝันไม่เคยรู้
มืดมนด้วยความจน เกินฝัน

อดทนกันจนชิน พลิกผืนดินเลี้ยงชีวัน
ต้องทุกข์ ทรมาน มากเหลือเกิน

จะมองไปทางใด ไม่แลเห็นหนทางรู้
ห่างไกลจนใครๆ ห่างเหิน

ต่ำจนคนมองเลย เขาเฉยเมยกันจนเพลิน
เหมือนฉัน เป็นส่วนเกิน ดินทราย ในท้องทุ่งไร่นา

ก็เป็นเพียงคนจน อดทนบนความทุกข์
ยามโรคภัยไข้เจ็บ บอก เราต้องอดทน

ก็เราเป็นคนจน ต้องทนมองดูเขาเดินห่าง
อย่างนี้มายาวนาน

แหละเธอก็ก้าวมา พาให้ฉันนั้นได้รู้
อะไรคือความในใจ ที่ฝัน

ห่วงใยคนจนๆ เธอคิดค้นหนทางกัน
ความทุกข์ทรมาน นั้นคลายลง

จะมองไปทางใด ดูสดใสเริ่มสุขสันต์
บ้านเมืองรุ่งเรืองจนใครๆ เห็น

ส่งใจมาให้กัน ก่อนวันนั้นไม่เคยเป็น
เช่นแสงไฟ ส่องไทย เห็นทาง ประชาธิปไตย

แต่กรรมคงบันดาลกับการเป็นเกมส์
ทรุดโทรมให้เจ็บ เกินที่อดทน

ก็ดีจนเกินคน ต้องทนมองดูเขาทำลาย
เจ็บช้ำจนวันตาย

เธอ สุข ทุกข์ เพียงใด
ภายในใจฉัน ชื่นชมเพียงเธอ
เธอ คิด เรื่องใด
ฉันยังคงมั่นใจ เธอ...

เธอ อยู่แห่งใด จะไกลสุดปลายฟ้า ฉันรอ
เพียงรู้ว่า เธอสบายใจ มีใครอยู่ด้วยไหม ฉันรอ

เพื่อรู้ว่า เธออยู่แห่งใด ส่งใจกลับมาไหม ฉันรอ
เพียงรู้ว่า เธอยังปลอดภัย ทำงานสนุกไหม ฉันรอ

ส่งใจให้ เธอคือดวงใจ ความจริงที่สดใส ฉันรอ
ข่าวคราวจาก เธอคือคนดี จะรออยู่ตรงนี้ ทุกวัน

เก็บใจให้ เธอคือพลัง ของเราในความหวัง ที่นี่..เสรีชน

เสรีชน serichon - nanny_doc
samunchon blogspot
http://goo.gl/h0KYEu

ที่นี่..เสรีชน serichon - nanny_doc
http://www.youtube.com/watch?v=pqvuLmWm9n8

ราชประสงค์ Ratchaprasong (Blues) - nanny_doc
http://www.youtube.com/watch?v=RYNNCM5vJJo

ศิลปิน nanny_doc
เสรีชน serichon - nanny_doc

nanny_doc (แนนนี่ค่ะ)

รูปประจำตัว Facebook   และ Twitter  ของ nanny_doc (น้องหมอแนนนี่)

Nanny Doc Facebook Nanthaga @nanny_doc Twitter Nanny_doc 4shared pagepeeker demo

samunchon blogspot - pagepeeker.com/v2/thumbs.
เสรีชน serichon - nanny_doc - pagepeeke
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>