วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อิเหนาวังใน

บทกวี อิเหนาวังใน samunchon blogspot
อิเหนาวังใน

อิเหนาวังใน

ว่าแต่ปู ตู่หน้าหี
ทำทีคนกลางครัดเคร่ง
วังใน ให้ท้าย เทือกบรรเลง
กระโปกตู่ กระโปกเตง พริบตา


ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/2Jqj5l


อิเหนาเป็นเอง


ใส่ร้ายนักการเมืองมั่ว
ยกตัวเหนือการเมืองเน่า
แต่ที่ทำก็การเมืองครบเครื่องเครา
ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

สุจิตต์ วงษ์เทศ
ศุกร์ 8 สิงหาคม 2557

อิเหนาวังใน


ว่าแต่ปู ตู่หน้าหี
ทำทีคนกลางครัดเคร่ง
วังใน ให้ท้าย เทือกบรรเลง
กระโปกตู่ กระโปกเตง พริบตา

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 9 สิงหาคม 2557
http://goo.gl/2Jqj5l

อิเหนาเป็นเอง
sujitwongthes.com
http://goo.gl/cyWYwu — กับ Suthep Wannaprasart