วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไม่เหมาะ_เหมาะ หยิบ หยอย - Sujit Wongthes_สามัญชน

ชั่วดีวิถีประชาธิปไตย../ หีบมีใยหนีหีบหนีบหำแทน
ไม่เหมาะ_เหมาะ หยิบ หยอย - Sujit Wongthes_สามัญชน

เหมาะ หยิบ หยอย

คนดีใช่คนรวยคอยลุกลน
เหมาะหยิบหยอยแค่ขนปนไข่
ชั่วดีวิถีประชาธิปไตย
หีบมีใยหนีหีบหนีบหำแทน


ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/JSyej8
Sujit Wongthes, สามัญชน, หยอย, หยิบ, เหมาะ, ไม่เหมาะ


ไม่เหมาะ


คนดีว่าประชาธิปไตย
ไม่เหมาะกับไทยในทุกด้าน
ส่วนคนธรรมดาว่าเผด็จการ
ทุกทุกด้านก็ไม่เหมาะกับไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ
พุธ 13 สิงหาคม 2557

(ได้ไอเดียจากบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน มติชน วันจันทร์ 11 สิงหาคม 2557 หน้า 20)

เหมาะ หยิบ หยอย


คนดีใช่คนรวยคอยลุกลน
เหมาะหยิบหยอยแค่ขนปนไข่
ชั่วดีวิถีประชาธิปไตย
หีบมีใยหนีหีบหนีบหำแทน

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 14 สิงหาคม '57
http://goo.gl/JSyej8

#SujitWongthes #สามัญชน #หยอย #หยิบ #เหมาะ #ไม่เหมาะ,

instagram
https://instagram.com/p/0Lp0mEkEYf

ไม่เหมาะ
หมวดหมู่ ‘กวีนิพนธ์ (ชิ้น)’
sujit wongthes
pagepeeker samunchon blogspot
pagepeeker ไม่เหมาะ_เหมาะ หยิบ หยอย - Sujit Wongthes_สามัญชน
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>