วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 2

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 2

จะเหลียวกลับ ลับวัง มาลิบแล้ว
พี่ลับแก้ว ลับบ้าน มาย่านบาง
สุนทรภู่ 
นิราศพระบาท
๏ ถึงน้ำวน ชลสาย ที่ท้ายย่าน
เขาเรียกบ้าน วัดโบสถ์ ตลาดแก้ว
จะเหลียวกลับ ลับวัง มาลิบแล้ว
พี่ลับแก้ว ลับบ้าน มาย่านบาง
สุนทรภู่ (ราว พ.ศ. ๒๓๕๐)

นิราศภูเขาทอง
ตลาดแก้ว แล้วไม่เห็น ตลาดตั้ง
สองฟากฝั่ง ก็แต่ล้วน สวนพฤกษา
โอ้รินริน กลิ่นดอกไม้ ใกล้คงคง
เหมือนกลิ่นผ้า แพรดำ ร่ำมะเกลือ
สุนทรภู่ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๑)

นิราศวัดเจ้าฟ้า ๏ ตลาดแก้ว แล้วแต่ล้วน สวนสล้าง
เป็นชื่ออ้าง ออกนาม ตามวิสัย
แม้นขายแก้ว แววฟ้า ที่อาลัย
จะซื้อใส่ บนสำลี ประชีรอง
สุนทรภู่ (ราวรัชกาลที่ ๓ ๒๓๖๗-๒๓๙๔ )

(๑๑๖)
ตลาดแก้ว แถวถิ่นตเข้   ตนขาม
ตลิ่งตลาด แต่ล้วนหนามสนับหญ้า
แก้วอื่น หมื่นแสนทราม สู้สละ ปละเอย
รักแต่แก้ว แววฟ้าจะเฝ้า เคล้าสนอมฯ
สุนทรภู่
ภาพที่ 2
นิราศวัดเจ้าฟ้า 
๏ ตลาดแก้ว แล้วแต่ล้วน สวนสล้าง 
เป็นชื่ออ้าง ออกนาม ตามวิสัย 
แม้นขายแก้ว แววฟ้า ที่อาลัย 
จะซื้อใส่ บนสำลี ประชีรอง 
 - สุนทรภู่
นิราศวัดเจ้าฟ้า
ตลาดแก้วแล้วแต่ล้วนสวนสล้าง
เป็นชื่ออ้าง ออกนาม ตาม วิ สัย
แม้นขายแก้ว แว ว ฟ้า ที่ อา ลัย
จะ ซื้อ ใส่ บน สำ ลี ป ระ ชี รอง. ๏ สุนทรภู่
๏ ลวกลวก สะดวกซื้อสบายเรา
'ขนมจีบ ซาลาเปา"รับด้วย
หลบหลบ ซบซอกเสาเซเว่น
รับเพิ่ม ขอรสกล้วยใหญ่ย้วย ถุงยางฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๗)
๏ ถึงวัง ตาเพชอ้างปางหลัง
ไผ่พุ่ม ซุ้มเซิงรังรกเรื้อ
ตาเพช เหตุใดวังมีเล่า เจ้าเอย
ฤาว่า ตาเพชเชื้อชาติท้าว เจ้าเมืองฯ
สุนทรภู่
๏ ตาเพชร ภัยไม่พ้นวนวัง
เวียนว่าย ตายคารังปวดร้าว
วังตาเพชร เว็ดพังถมที่ ทางนา
เป็นชื่อ โรงสีข้าวอยู่ใกล้ ขุนไกรฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๘)
๏ สวนขิง ตลิ่งแต่ล้วนสวนมเขือ
พริกเทศ เม็ดอร่ามเหลือเรื่อไหร้
กล้วยปลูก สุกห่ามเครือครบซ่ม มยมเอย
คิดคู่ อยู่สวนได้แต่งต้ม ซ่มตำฯ
สุนทรภู่
๏ สวนขิง เคียงคู่บ้านโคกคราม
หลวงพ่อ เนียมสมนามวัดน้อย
สายสาม สี่ศูนย์ตามตัดผ่าน 
เลาะลัด เลียบคลองซอยสุดท้าย ท่าจีนฯ
สุนทรเทพ
(๑๑๙)
๏ บ้านยอด ยอดไม้สะพรั่งฝั่งชลา
ยอดยื่น ชื่อช่อผกากิ่งคว้าง
ยอดอื่น หมื่นแสนดาดาษทอด ยอดแฮ
ยอดรัก จักหาบ้าง บ่ได้ ใจหายฯ
สุนทรภู่
๏ รอเจริญ ยังบ้านยอด เคยยล
เย็นสงบ สบสายชลแช่มช้า
อีกฟาก ฝั่ง ยังหน เห็นวัด น้อยเนอ
หมู่หนึ่ง บางปลาม้าชื่อล้อ รอเจริญ
สุนทรเทพ
(๑๒๐)
๏ ลุดลชนบทบ้านขนมจีน
โรงเจ๊ก ตั้งริมตีนท่าน้ำ
นั่งนับ ทรัพย์สิ่งสินสยายเพ่า เล่าแฮ
เมียช่าง สางสลวยล้ำ สลับผู้ หูหนางฯ
สุนทรภู่
๏ โคกคราม มีหมู่บ้านขนมจีน
ไปวัด ถือทานศีลทั่วถ้วน
พูดมาก ปากพาตีนหัวแตก
แขกเจ๊ก ลาวไทยล้วนเลือดเนื้อ เชื้อไทยฯ
สุนทรเทพ
wannaprasart blog
01 พฤศจิกายน 2555
update -