วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ บทที่ ๑ สรรเสริญพระบารมี

กองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
--------------------
ภาพที่ 1
Photo By SUKREE SUKPLANG/REUTERS

๏ ถวายภิวาทไตรรัตน์ถ้วน ไตรทวาร
ไตรภพโพ้นจักรพาล ผ่องแผ้ว
ไตรทิพย์เทพทุกสถาน เชิญถั่ง พรเทอญ
ถวายพระเกียรติถกลแก้ว ก่องฟ้านิรันดร์สมัย
(๑)
๏ เห่เอย เห่เรือทิพย์ล่องลอยลิบเลิศล้ำสวรรค์
ร้อยคำล้ำค่าครันแด่จอมธรรม์ผู้จอมไทย
(๒)
๏ พระเอยพระผ่านเผ้า พระอยู่เกล้ามายาวไกล
พระแผ่พระบารมีไป เปี่ยมโลกหล้าฟ้าดินสราญ
(๓)
๏ พระชนม์พิพัฒน์ชัย แปดสิบห้าสมัยมงคลกาล
หัวใจไทยชื่นบาน ดั่งทิพย์ธารหล่อเลี้ยงไทย
(๔)
๏ ครองราชย์ก็ร่มราษฎร์ชุ่มชื่นชาติเฉกฉัตรชัย
ร่มธรรมน้ำพระทัยปัดป้องภัยในธรณี
(๕)
สองพระบาทประพาสไทย ประทับไว้ทุกถิ่นที่
สองพระหัตถ์กระหวัดวี ทรงโอบทั่วทุกทวยชน
(๖)
๏ สองนัยน์สายพระเนตรทรงเห็นเหตุทุกแห่งหน
สองพระกรรณสดับกลเพื่อแก้ทุกข์ทวยประชา
(๗)
๏ สองบ่าที่ทรงแบกแต่วันแรกครองพารา
แปดสิบห้าพระชันษาทั้งสองบ่ามิเคยเบา
(๘)
๏ เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก หนุนเนื่องหนักเนิ่นนานเนา
ภัยพาลผ่านผ่อนเพลา ก้มเกศเกล้ากราบใกล้ไกล
(๙)
๏ ราษฎร์รักฤๅโรยร้างรักกระจ่างอยู่กลางใจ
ครองธรรมจึงครองไทย จึงครองใจนานจำเนียร
(๑๐)
๏ ร้อยทุกข์ที่รุมโถม ไม่อาจโหมให้หันเหียน
ร้อยวันที่ผันเวียน ไม่อาจเปลี่ยนให้รักแปลง
(๑๑)
๏ แปดสิบห้าพระชันษา พระอังสาอาจล้าแรง
พระวรกายที่เคยแกร่ง อาจผุกร่อนไปตามกาล
(๑๒)
๏ น้ำพระทัยยังเป็นทิพย์ เลิศล้ำลิบรสหอมหวาน
ไหลหลั่งดั่งสายธาร ทั่วทวยไทยได้อาบกิน
(๑๓)
๏ บุญใดที่ไทยสร้าง ไม่โรยร้างยังหลั่งริน
ภักดีภูบดินทร์ ไม่สุดสิ้นจากสายทรวง
(๑๔)
๏ บุญสัตย์อันศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์อันใหญ่หลวง
บุญแก้วทั้งสามดวง เทพทั้งปวงผู้เปี่ยมบุญ
(๑๕)
๏ รวมมั่นเป็นขวัญมิ่ง ประสิทธิ์สิ่งประเสริฐสุนทร์
อำนวยค่าอำนรรฆคุณ อดุลเดชพิเศษดล
(๑๖)
๏ ถวายแรงถวายรัก ถวายมรรคถวายผล
ถวายชื่นยืนพระชนม์ ถวายผองพระพรชัย
(๑๗)
๏ คุณธรรมที่ทรงธาร เป็นปราการอันเกรียงไกร
กั้นมารและพาลไกล อย่าอาจกล้ำมาใกล้กราย
(๑๘)
๏ พระหฤทัยอันเปี่ยมธรรม จงเย็นฉ่ำและเฉิดฉาย
เพ็ญแผ้วอยู่แพรวพราย อย่าทรงพบพวกเผ่าพาล
(๑๙)
๏ สรรพสิ่งที่ทรงหวัง สำเร็จดังพระทัยดาล
แม้ทรงมุ่งพระโพธิญาณ สัมฤทธิ์ได้ดังพระทัยเทอญ.
----------------
           นาวาเอก ทองย้อยแสงสินชัย  แต่ง
           นาวาโท ณัฐวัฏอร่ามเกลื้อ ขับลำนำ
wannaprasart blog
09 พฤศจิกายน 2555

video 1
กาพย์เห่เรือ 2555 สรรเสริญพระบารมี 0
video 2
กาพย์เห่เรือ 2555 สรรเสริญพระบารมี 1

ภาพที่ 2
Chaiwat Subprasom, Reuters, Nov. 9, 2012
ภาพที่ 3
Photo by Nanthasit Nitmetha, NationPhoto
ภาพที่ 4
กองบรรณาธิการข่าวสังคม สำนักข่าวไทย
ภาพที่ 5
ภาพจากPom Nukull ซ้อมใหญ่ 6 พฤศจิกายน 2555
Website RankingWebsite Ranking