วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ท่านส้นตีน_ฉันต้องการให้ลบเนื้อหานี้ - รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 2

ท่านส้นตีน_ฉันต้องการให้ลบเนื้อหานี้ - รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 2
Home » คลังภาพถ่าย » งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 » 050514_1

ท่านส้นตีน คนไหน ตีนใครนั่น
หน้าส้นตีน คนนั้น มันทุศีล
มันโกหก หักหลัง หวังป่ายปีน
หวังคบจีน โหนเจ้า เข้าสภา

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/b0QxCf


ท่านส้นตีน_ฉันต้องการให้ลบเนื้อหานี้

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 2


ใครจะรัก ทั่นเล่า เอาแต่สั่ง
ใครจะฟัง นำ้ลาย ทั่นใช้ล่อ
ใครจะสุข แบบสาด นํ้าราดตอ
ท่านอยู่ต่อ ไทยคงตาย ใต้ส้นตีน...

Ngaesai 7/9/14

ท่านส้นตีน คนไหน ตีนใครนั่น
หน้าส้นตีน คนนั้น มันทุศีล
มันโกหก หักหลัง หวังป่ายปีน
หวังคบจีน โหนเจ้า เข้าสภา

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 8 กันยายน ' 57
http://goo.gl/b0QxCf

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
http://goo.gl/5Xjp6v

ฉันต้องการให้ลบเนื้อหานี้ - รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ท่านส้นตีน_ฉันต้องการให้ลบเนื้อหานี้ - รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 2
Home » คลังภาพถ่าย » งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 » 050514_1
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>

Home » คลังภาพถ่าย » งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 » 050514_1