วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

มาร์ค ขอ ฝัน ฟ้า วัน ใหม่

มาร์ค ขอ ฝัน ฟ้า วัน ใหม่
มาร์ค ขอ ฝัน ฟ้า วัน ใหม่

มาร์ค ขอ ฝัน ฟ้า วัน ใหม่

ฟ้า วัน ใหม่ ใฝ่ ฝัน ฟ้า วัน ไหน
วัน ฟ้า ใหม่ ใฝ่ มา ฟ้า ไม่ มั่น
วัน ใหม่ ฟ้า มา ใฝ่ ฟ้า ไม่ ทัน
มาร์คขอฝัน มันขอฝาก มาร์คขอฟ้า

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 3 กันยายน '57
http://goo.gl/WCEp3T

ฝัน, ฟ้าวันใหม่, มาร์ค,

รูปภาพ pagepeeker - samunchon blogspot
มาร์ค ขอ ฝัน ฟ้า วัน ใหม่ - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>