วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ศรีโปก 2 - โคลงสี่สุภาพ

ศรีโปก 2 - โคลงสี่สุภาพ
ศรีโปก 2 โคลงสี่สุภาพ

ศรีโปก 2
โคลงสี่สุภาพ

มา แต่ใด ตู่ได้ ...............นายก
ยืนหนีบดูหีบตก .............เลือกตั้ง
หนีหีบหนีบพวงดก .........ดอไข่
ถอกล่อ ถอกรอรั้ง ..........แต่งตั้ง ตนเอง

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/BB387I
โคลงสี่สุภาพ, ศรีโปก,

ศรีโปก 2

โคลงสี่สุภาพ

นายก ตู่ได้ แต่ ..............ใดมา
หนีบไข่ ยืนสองขา ........จึ่งได้
ยืนหนีบไข่ ใครนา .........หัวถอก
หนีบไข่ ถอกรอไว้ .........จึ่งได้ นายก

มา แต่ใด ตู่ได้ ...............นายก
ยืนหนีบดูหีบตก .............เลือกตั้ง
หนีหีบหนีบพวงดก .........ดอไข่
ถอกล่อ ถอกรอรั้ง ..........แต่งตั้ง ตนเอง

samunchon khonsamun
สามัญชน 13 กันยายน '57
http://goo.gl/BB387I

โคลงสี่สุภาพ, ศรีโปก,

คลังภาพ
Home Home » การบริหารราชการ » นายกรัฐมนตรีีตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย 12 ก.ย. 57 » 120914_ake

รูปภาพ pagepeeker - khonsamun blogspot
ศรีโปก 2 - โคลงสี่สุภาพ - pagepeeker
<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>