วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เปรียบเทียบโครงการประกันราคาข้าว กับการรับจำนำ

เปรียบเทียบโครงการประกันราคาข้าว กับการรับจำนำ

โครงการประกันราคา

โครงการประกันราคา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแก้ ปัญหาการคอรัปชันจากการรับจำนำจากรัฐบาลชุดก่อน เพื่อเป็นการประกันว่า เกษตรกรจะขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท และอาจจะปรับขึ้นในปีต่อไป

โครงการรับจำนำ

โครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล และมาหยุดโครงการดังกล่าวในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า มีช่องโหวในเรื่องของการคอรัปชัน ในขณะที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ก้าวเข้ามาครั้งนี้ จึงนำนโยบายดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง

http://goo.gl/8eTZhF
จำนำข้าว, ประกันราคาข้าว,โครงการประกันราคา

โครงการประกันราคา

โครงการประกันราคา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแก้ ปัญหาการคอรัปชันจากการรับจำนำจากรัฐบาลชุดก่อน เพื่อเป็นการประกันว่า
เกษตรกรจะขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท และอาจจะปรับขึ้นในปีต่อไป

ข้อดี

- เป็นการประกันว่าชาวนาจะขายข้าว ได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นบาท (และจะปรับขึ้น ในปีต่อไป) แม้ว่าราคาข้าวในท้อง ตลาดจะเป็นเท่าไรทางรัฐจะชดเชยส่วน
ที่ขาดหายไปให้

- จำนวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์
จากโครงการนี้มากกว่า

- ราคาข้าวจะเป็นไปตามกลไกตลาด
ไม่มีการบิดเบือน

- ปัญหาทุจริตคอรัปชันจากเจ้าหน้าที่
รัฐมีน้อยมากเพราะเงินสู่มือชาวนา
โดยตรงผ่านธนาคาร ธ.ก.ส.

- แม้เกิดภัยพิบัติจากน้าท่วม,ศัตรูพืช ระบาดชาวนาก็จะยังได้ส่วนต่าง
แม้ไม่มีผลผลิต

ข้อเสีย

- รัฐต้องจ่ายเงินไปสู่เกษตรโดยตรง ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินเพื่อการนี้เป็น
จำนวนมากโดยไม่ได้อะไรกลับมา

- มีการแจ้งการทำนาที่เป็นเท็จ เช่น
ทำนา 10 ไร่บอกว่า 20 ไร่ แม้จะมี
ประชาคมแต่บ้างครั้งต่างก็เกรงใจกัน
ไม่กล้าคัดค้านหรืออาจเนื่องจากต่าง
คนต่างแจ้งเท็จด้วยกัน เรื่องนี้มีบ่นกัน มาก

- ทำให้ราคาข้าวไม่ขึ้นเกินหนึ่งหมื่น บาทเพราะพ่อค้ารับซื้อรู้ว่ารัฐ
จ่ายส่วนต่างให้เกษตรแล้วเหมือน
รัฐกดราคาข้าวไม่ให้เกินหนึ่งหมื่นบาท

- การจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายให้แค่
25 ตัน ถ้าใครได้เกินกว่า 25 ตัน ไม่ได้รับส่วนต่าง

- คิดให้ผลผลิตข้าวที่ 500 กก. ต่อไร่ ถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้

โครงการรับจำนำ

โครงการรับจำนำ

โครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล และมาหยุดโครงการดังกล่าวในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า มีช่องโหวในเรื่องของการคอรัปชัน ในขณะที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ก้าวเข้ามาครั้งนี้ จึงนำนโยบายดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง

ข้อดี

- จากการประกาศจำนำราคาข้าวที่ 15,000 บาท ชาวนาจะได้รับเงิน 15,000 เลย (กรณีข้าวมีความชื้นที่
15 เปอร์เซนต์) ซึ่งเป็นเงินสด

- ชาวนา มีข้าวเท่าไรก็ขายได้ตาม จำนวนผลผลิตที่ได้ เช่น หากทำนา มีข้าว 10 ตัน ก็ได้ทั้ง 10 ตัน เป็นเงิน 150,000 บาท

-ชาวนาจะได้รับเป็นเงินสดทันทีเมื่อ
ขายข้าว

- จะทำให้ ราคาข้าวในท้องตลาด
เพิ่มขึ้น เนื่องจากถ้าพ่อค้าไม่รับซื้อ ในราคาสูงก็ไม่มีข้าวขายเพราะรัฐ
จะซื้อเองหมด

- รัฐบาลสามารถควบคุมราคาซื้อ-ขาย ข้าวได้ (ในการส่งออกและบริโภคภาย ในประเทศ)

ข้อเสีย

- จากอดีตที่ผ่านมามีการคอรัปชันสูง ทำให้รัฐต้องขาดทุนปีละหลายหมื่น ล้าน

- รัฐอาจต้องสร้างโกดังไว้เก็บข้าวเอง จำนวนมาก

- เป็นการ บิดเบือนกลไกตลาดทำให้ รัฐต้องใช้เงินจำนวนมากไปซื้อข้าวซึ่ง รัฐไม่น่าจะมีเงินมากมาซื้อข้าวชาวนา
ได้ทั้งหมดในกรณีที่พ่อค้าไม่รับซื้อข้าว
แข่ง

- รัฐต้องเสียเงินจำนวนไม่น้อยในการ
สต๊อกข้าวและรักษาคุณภาพข้าว
จำนวนมากถ้าขายข้าวไม่ได้

- อาจมีข้าวจากต่างประเทศเข้ามา
สวมสิทธิ์


เปรียบเทียบโครงการประกันราคาข้าว กับการรับจำนำ

เปรียบเทียบโครงการประกันราคาข้าว กับการรับจำนำ
http://goo.gl/8eTZhF
.
จำนำข้าว, ประกันราคาข้าว,