วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2
นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีและดิฉัน
ร่วมแรงดันทุ่มเทใจให้เต็มที่
ที่จะทำให้สำเร็จได้ด้วยดี
โครงการนี้ จำนำข้าวชาวนาไทย

http://goo.gl/IzwbWV
Khonsamun, samunchon, Shinawatra, Status, Yingluck, จำนำข้าว, ชินวัตร, บทร้อยกรอง, ยิ่งลักษณ์, สามัญชน,

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2

6
"ความเป็นอยู่ดูดีขึ้นยืนมั่นคง
กระดูกสันหลังตั้งตรงไม่คอยขืน
เศรษกิจรากหญ้ากระตุ้นฟื้น
สังคมไทยไหลลื่นลดเหลื่อมล้ำ"
7
ทั้งนี้ นโยบาย มิได้ผิด
สนับสนุนผลผลิตที่ตกต่ำ
อุดหนุนสินค้าประเทศเกษตรกรรม
ในต่างประเทศก็ทำ หลายวิธี 
8
มีหลากหลายรูปแบบเห็นเป็นที่ทราบ
ปรับใช้ตามสภาพแต่ละที่
ตามสภาพแวดล้อมที่พอดี
ที่แตกต่างกันก็มีต้องปรับใช้
9
ด้วยทุกคนตนนักตระหนักว่า
ตลอดเวลาต้องดูแลคอยแก้ไข
ผู้ผลิตผลิตผลของคนไทย
ความสุขดีมีหลักได้ให้ชีวิต
10
ปรัชญาแนวคิดนี้ที่แลเห็น
ที่มาเป็นนโยบายไม่ปกปิด
นโยบายรัฐบาลสานความคิด
ขอตามติดคิดตามต่อรอเวลา
11
ความยอมรับของชาวนามาตลอด
ความสำเร็จสืบทอดขบวนท่า
ยกระดับรายได้ให้ชาวนา
ขยายโอกาสผ่านมากว่า 2 ปี 
12
คณะรัฐมนตรีและดิฉัน
ร่วมแรงดันทุ่มเทใจให้เต็มที่
ที่จะทำให้สำเร็จได้ด้วยดี
โครงการนี้ จำนำข้าวชาวนาไทย

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 9 กุมภาพันธ์ '57
http://goo.gl/IzwbWV

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
https://goo.gl/Qepf6D

Khonsamun, samunchon, Shinawatra, Status, Yingluck, จำนำข้าว, ชินวัตร, บทร้อยกรอง, ยิ่งลักษณ์, สามัญชน,

จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1


จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.6"ความเป็นอยู่ดูดีขึ้นยืนมั่นคงกระดูกสันหลังตั้งตรงไม่คอยขืนเศรษกิจรากหญ้ากระตุ้นฟื้น...
Posted by Samunchon Chonsamun on 10 กันยายน 2015


จำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2
นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของกระทรวงคมนาคม
Yingluck Shinawatra
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวก็ไม่ได้ผิดกับนโยบายสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าเกษตรในต่างประเทศที่มีหลากหลายรูปแบบ ปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ด้วยทุกคนตระหนักว่า ประเทศจะต้องดูแลผู้ที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรหลักของชาติให้มีชีวิตที่ดี มีรายได้ มีความสุข ปรัชญาแนวคิดที่มาเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นที่ยอมรับของชาวนามาโดยตลอด และประสบความสำเร็จในการยกระดับรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ดิฉันและคณะรัฐมนตรีได้ทุ่มเทที่จะทำให้โครงการสำเร็จ