วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2

ซินเหนียน ไคว่เล่อ  #XinNianKuaiLe2014  Yingluck Shinawatra

ขอเรียนว่าเชื่อมั่น ว่าวันหนึ่ง
ทางลูกรังราดยางถึงเหนือจรดใต้
จะได้เห็นเส้นทางนี้ที่สร้างไทย
ร่วมเดินทางทอดยาวไกลไปด้วยกัน

http://goo.gl/RiTT8G
ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, Yingluck Shinawatra
นายกฯยิ่งลักษณ์ เชิญชวนไปเลือกตั้ง 2 ก.พ.

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2


ถนนคอนกรีดราดยางทางข้างหน้า
ขอเรียนว่ามีลูกรังอย่างที่เห็น
อาจขรุขระมีขวากหนาม ยากลำเค็ญ
เปล่าเปลี่ยวเป็น ปรวนแปรแลอ้างว้าง 

แต่ก็เชื่อว่าเส้นทาง ที่มีนี้
ยังคงมีเส้นนี้ เป็นที่ว่าง
เป็นถนนเส้นนี้ที่ถูกวาง
ตามเส้นทางของประชาธิปไตย 

ขอเรียนว่าเชื่อมั่น ว่าวันหนึ่ง
ทางลูกรังราดยางถึงเหนือจรดใต้
จะได้เห็นเส้นทางนี้ที่สร้างไทย
ร่วมเดินทางทอดยาวไกลไปด้วยกัน

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 31 มกราคม '57
http://goo.gl/lqRxgr

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
http://goo.gl/RiTT8G

ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, Yingluck Shinawatra

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2 Yingluck Shinawatra
"ถนนข้างหน้าอย่างที่เรียนว่าอาจเป็นถนนที่ขรุขระและมีขวากหนาม บางครั้งการเดินบนถนนนี้ก็อาจจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและอ้างว้าง แต่ก็เชื่อว่าบนเส้นทางที่มีถนนอยู่ไม่กี่เส้นและเส้นนี้เป็นเส้นที่ถูกวางไว้ตามระบอบประชาธิปไตย เชื่อว่าวันหนึ่งก็จะมีคนมาร่วมเดินบนถนนนี้ด้วยกัน"

Yingluck Shinawatra